برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Breast Milk Banks

Iran Ranked First among Breast Milk Banks in Middle East

News/ Iran Ranked First among Breast Milk Banks in Middle East

                           
      Iran Ranked First among Breast Milk Banks in Middle East Dr. Mohammad Bagher Hosseini, associate professor of neonatology and Head of the Breast Milk Bank of Al-Zahra Teaching Hospital affiliated to Tabriz University of Medical Sciences (TUOMS), announced that Iran has 11 milk banks and ranks first in the Middle East.
2020 Sunday 09 Aug