برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Baku University

Professor Rovshan Khalilov,the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems will visit TUOMS

News/ Professor Rovshan Khalilov,the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems will visit TUOMS

                           
      Professor Rovshan Khalilov,the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems will visit TUOMS Professor Rovshan Khalilov the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems will visit Tabriz University of Medical Sciences on 21-22 December 2019.
2019 Saturday 21 Dec