برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Pakistan delegation

A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from Pakistan visited TUOMS

News/ A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from Pakistan visited TUOMS

                           
      A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from Pakistan visited TUOMS A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from different provinces of Pakistan visited Tabriz University of Medical Sciences during 7-9 Dec 2019.
2019 Saturday 14 Dec
A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from Pakistan will visit TUOMS

News/ A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from Pakistan will visit TUOMS

                           
      A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from Pakistan will visit TUOMS A delegation of Primary Health Care (PHC) managers and officials from different provinces of Pakistan will visit Tabriz University of Medical Sciences during 7-9 Dec 2019.
2019 Wednesday 04 Dec