برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag academic collaboration

Professor Rovshan Khalilov, the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems, visited TUOMS

News/ Professor Rovshan Khalilov, the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems, visited TUOMS

                           
      Professor Rovshan Khalilov, the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems, visited TUOMS In a two-day trip, Professor Rovshan Khalilov, visited Tabriz University of Medical Sciences
2019 Tuesday 24 Dec
The vice-chancellor for education and research of Azerbaijan Medical University visited TUOMS

News/ The vice-chancellor for education and research of Azerbaijan Medical University visited TUOMS

                           
      The vice-chancellor for education and research of Azerbaijan Medical University visited TUOMS The vice-chancellor for education and research of Azerbaijan Medical University visited TUOMS on 13 November 2019.
2019 Saturday 16 Nov