برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag tibial nerve simulation

For the first time in Asia, Iran: Performing tibial nerve simulation surgery for neurogenic bladder treatment in Tabriz

News/ For the first time in Asia, Iran: Performing tibial nerve simulation surgery for neurogenic bladder treatment in Tabriz

                           
      For the first time in Asia, Iran: Performing tibial nerve simulation surgery for neurogenic bladder treatment in Tabriz This method was conducted as minimally invasive surgery during 21 minutes without general anesthesia.
2019 Sunday 10 Nov