برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag nephrology

Holding the 17th Congress on Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation in Tabriz

News/ Holding the 17th Congress on Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation in Tabriz

                           
      Holding the 17th Congress on Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation in Tabriz With the collaboration of Tabriz University of Medical Sciences, the 17th congress on nephrology, dialysis and kidney transplantation will be held on 19-22 November 2019 in Tabriz.
2019 Saturday 05 Oct