برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag memorandum of understanding

Professor Rovshan Khalilov, the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems, visited TUOMS

News/ Professor Rovshan Khalilov, the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems, visited TUOMS

                           
      Professor Rovshan Khalilov, the Head of Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano Biotechnology and Functional Nanosystems, visited TUOMS In a two-day trip, Professor Rovshan Khalilov, visited Tabriz University of Medical Sciences
2019 Tuesday 24 Dec
Tabriz University of Medical Sciences and Al-Mustaqbal University College of Iraq Signed a Memorandum of Understanding

News/ Tabriz University of Medical Sciences and Al-Mustaqbal University College of Iraq Signed a Memorandum of Understanding

                           
      Tabriz University of Medical Sciences and Al-Mustaqbal University College of Iraq Signed a Memorandum of Understanding Tabriz University of Medical Sciences and Al-Mustaqbal University College of Iraq Signed a Memorandum of Understanding for Academic Collaborations
2019 Tuesday 30 Jul