برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag Abass Alavi meeting
News/ 3rd Abass Alavi Meeting Held at TUOMS                            
      The 3rd Abass Alavi meeting was held with the presence of Danish professors from Odense University Hospital (OUH)/Southern Denmark University (SDU) at Tabriz University of Medical Sciences (TUOMS) on 2-3 October, 2018.
2018 Saturday 06 Oct