برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Odense University Hospital

3rd Abass Alavi Meeting Held at TUOMS

News/ 3rd Abass Alavi Meeting Held at TUOMS

                           
      3rd Abass Alavi Meeting Held at TUOMS The 3rd Abass Alavi meeting was held with the presence of Danish professors from Odense University Hospital (OUH)/Southern Denmark University (SDU) at Tabriz University of Medical Sciences (TUOMS) on 2-3 October, 2018.
2018 Saturday 06 Oct
Delegation of Odense University Hospital Visited TUOMS

News/ Delegation of Odense University Hospital Visited TUOMS

                           
      Delegation of Odense University Hospital Visited TUOMS The delegation of Odense University Hospital (OUH) visited TUOMS to negotiate the terms of collaboration.
2018 Saturday 07 Apr