برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Yeditepe University

Two University Professors of Yeditepe University Visited TUOMS

News/ Two University Professors of Yeditepe University Visited TUOMS

                           
      Two University Professors of Yeditepe University Visited TUOMS Following establishing academic relations with Yeditepe University, two university professors from Yeditepe University visited Tabriz University of Medical Sciences.
2019 Saturday 31 Aug
Two University Professors from Yeditepe University of Istanbul Will Visit Tabriz University of Medical Sciences on 24-25 August 2019

News/ Two University Professors from Yeditepe University of Istanbul Will Visit Tabriz University of Medical Sciences on 24-25 August 2019

                           
      Two University Professors from Yeditepe University of Istanbul Will Visit Tabriz University of Medical Sciences on 24-25 August 2019 Two university professors from Yeditepe University in Istanbul (Turkey) will visit Aging Research Institute of Tabriz University of Medical Sciences.
2019 Saturday 24 Aug
Delegation of Yeditepe University Visited TUOMS

News/ Delegation of Yeditepe University Visited TUOMS

                           
      Delegation of Yeditepe University Visited TUOMS on 8-9 August 2017
2017 Wednesday 09 Aug