برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Pulmonary Vascular Diseases

The "3rd Pulmonary Vascular Disease Congress" Held at TUOMS

News/ The "3rd Pulmonary Vascular Disease Congress" Held at TUOMS

                           
      The "3rd Pulmonary Vascular Disease Congress" Held at TUOMS The "3rd International Pulmonary Vascular Diseases Congress" was held by Tabriz University of Medical Sciences in association with Iranian Society of Pulmonology at Tabriz El Goli Pars Hotel on 27-28 June, 2019.
2019 Sunday 30 Jun
The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS

News/ The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS

                           
      The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS -
2017 Sunday 16 Jul
Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital

News/ Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital

                           
      Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital -
2017 Tuesday 18 Apr