برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Research

Two University Professors of Yeditepe University Visited TUOMS

News/ Two University Professors of Yeditepe University Visited TUOMS

                           
      Two University Professors of Yeditepe University Visited TUOMS Following establishing academic relations with Yeditepe University, two university professors from Yeditepe University visited Tabriz University of Medical Sciences.
2019 Saturday 31 Aug
The Closing Ceremony and Awarding Top Researchers of Tabriz University of Medical Sciences

News/ The Closing Ceremony and Awarding Top Researchers of Tabriz University of Medical Sciences

                           
      The Closing Ceremony and Awarding Top Researchers of Tabriz University of Medical Sciences The closing ceremony of the 17th research, technology and entrepreneurship festival of Tabriz University of Medical Sciences was held on 17 December 2018
2018 Sunday 23 Dec
Dr. Majidi Infertility Research and Treatment Center

Pages/ Dr. Majidi Infertility Research and Treatment Center

                           
      Dr. Majidi Infertility Research and Treatment Center
2011 Tuesday 22 Feb