برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag tabriz

Representatives of WHO EMRO Visited Population and Family Health System in Tabriz

News/ Representatives of WHO EMRO Visited Population and Family Health System in Tabriz

                           
      Representatives of WHO EMRO Visited Population and Family Health System in Tabriz -
2017 Tuesday 08 Aug
Representatives of WHO EMRO to Visit Family Health System in Tabriz

News/ Representatives of WHO EMRO to Visit Family Health System in Tabriz

                           
      Representatives of WHO EMRO to Visit Family Health System in Tabriz on 29-30 July 2017.
2017 Thursday 27 Jul
The First Iranian TPN Center Established in Tabriz

News/ The First Iranian TPN Center Established in Tabriz

                           
      The First Iranian TPN Center Established in Tabriz -
2017 Sunday 02 Jul
Professor Bruggeman to Give Lecture at Razi Hospital

News/ Professor Bruggeman to Give Lecture at Razi Hospital

                           
      Professor Bruggeman to Give Lecture at Razi Hospital -
2016 Sunday 12 Jun
Living in Tabriz

Pages/ Living in Tabriz

                           
      Living in Tabriz Living in Tabriz
2015 Saturday 03 Jan
History

Pages/ History

                           
      History History of TUOMS
2014 Monday 08 Sep
Vision & Mission

Pages/ Vision & Mission

                           
      Vision & Mission
2014 Monday 08 Sep
Shahryar ,The Poet

Pages/ Shahryar ,The Poet

                           
      Shahryar ,The Poet
2011 Wednesday 09 Feb
Hospitals

Pages/ Hospitals

                           
      Hospitals
2011 Tuesday 08 Feb
Home

Pages/ Home

                           
      Home
2008 Tuesday 22 Apr