برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Al-Zahra Teaching Hospital

The First Symposium of Introducing “NIDCAP Model for Northwest of Iran" Held at Al-Zahra Teaching Hospital of Tabriz

News/ The First Symposium of Introducing “NIDCAP Model for Northwest of Iran" Held at Al-Zahra Teaching Hospital of Tabriz

                           
      The First Symposium of Introducing “NIDCAP Model for Northwest of Iran" Held at Al-Zahra Teaching Hospital of Tabriz -
2017 Wednesday 01 Nov
First Iranian Breast Milk Bank Established at TUOMS

News/ First Iranian Breast Milk Bank Established at TUOMS

                           
      First Iranian Breast Milk Bank Established at TUOMS -
2016 Sunday 17 Jul
Prof. Nikk Conneman Held the 3rd Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital

News/ Prof. Nikk Conneman Held the 3rd Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital

                           
      Prof. Nikk Conneman Held the 3rd Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital -
2016 Tuesday 19 Apr
In Association with UNICEF and NIF

News/ In Association with UNICEF and NIF

                           
      In Association with UNICEF and NIF In Association with UNICEF and NIF: Professor Nikk Conneman Held 4-day Basic NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital
2015 Wednesday 22 Apr