برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
  Keywords_tag

Keywords_tag Tabriz university

Iran and Turkey Held a Joint Video Conference on COVID-19

News/ Iran and Turkey Held a Joint Video Conference on COVID-19

                           
      Iran and Turkey Held a Joint Video Conference on COVID-19 Tabriz University of Medical Sciences and Ataturk University of Erzrum Held a Joint Video Conference on COVID-19
2020 Sunday 30 Aug
The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS

News/ The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS

                           
      The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS -
2017 Sunday 16 Jul
Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital

News/ Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital

                           
      Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital -
2017 Tuesday 18 Apr
Gazi University

News/ Gazi University's Dean of Medicine Faculty Visited TUOMS

                           
      Gazi University's Dean of Medicine Faculty Visited TUOMS -
2015 Thursday 26 Nov
Non Degree-Based Courses - Short Courses & Workshops

Pages/ Non Degree-Based Courses - Short Courses & Workshops

                           
      Non Degree-Based Courses - Short Courses & Workshops Non Degree-Based Courses - Short Courses & Workshops
2014 Tuesday 09 Dec
History

Pages/ History

                           
      History History of TUOMS
2014 Monday 08 Sep
 About TUOMS

Pages/ About TUOMS

                           
       About TUOMS About TUOMS
2014 Monday 08 Sep
About us

Pages/ About us

                           
      About us
2011 Tuesday 13 Dec
Home

Pages/ Home

                           
      Home
2008 Tuesday 22 Apr