برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
Date : 2015 Tuesday 27 Oct
Code 75

Professor Mettler to hold a Workshop on "Laparoscopy and Hysteroscopy"

-

Professor Dr. Liselotte Mettler, the honorary professor of Tabriz University of Medical Sciences and prominent scholar of Kiel School of Gynecological Endoscopy, is going to hold a 3-day workshop on "Laparoscopy and Hysteroscopy" for the gynecologists in Tabriz from 27 to 29 October, 2015.

Venue: Conference Hall of Al-Zahra Teaching Hospital