برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
Date : 2019 Monday 02 Dec
Code 198

The 17th Congress on Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation was held in Tabriz

The 17th congress on nephrology, dialysis and kidney transplantation was held in Tabriz with the collaboration of International Society of Nephrology and Tabriz University of Medical Sciences.
With the collaboration of International Society of Nephrology and Tabriz University of Medical Sciences the 17th congress on nephrology, dialysis and kidney transplantation was held on 19-22 November 2019 in Tabriz. In this international congress, latest scientific advances on nephrology, dialysis and kidney transplantation and findings of the researchers from national and international universities were discussed.