برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Persian
Date : 2019 Sunday 06 Oct
Code 191

Holding Neurourology Seminar (Course and Workshop) in Tabriz University of Medical Sciences

Neurourology seminar (course and workshop) will be held on 6-7 November 2019 in Tabriz University of Medical Sciences.
Urology department of Tabriz University of Medical Sciences will hold international joint course of International Continence Society and Tabriz International Functional Urology (TIFU3) on 6-7 November 2019 in Tabriz University of Medical Sciences.